Burmistrz Miasta


Burmistrz Miasta Rydułtowy

Marcin Połomski

 

Przyjmowanie stron:

Wtorek godz. 10 00 - 12 00

Czwartek godz. 15 00 - 16 00

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:

  1. reprezentowanie Miasta na zewnątrz,

  2. prowadzenie bieżących spraw Miasta,

  3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

  4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

  5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

  6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

  7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

  8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

  9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

  10. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

  11. podejmowanie decyzji związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,

  12. udzielanie kar porządkowych i dyscyplinarnych,

  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 2. W przypadku dłuższej nieobecności chorobowej Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków wynikającej z innych przyczyn losowych, kompetencje wymienione w pkt 1 przejmuje Zastępca Burmistrza.

 3. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział Infrastruktury Miejskiej,
  2. Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych,
  3. Biuro Prawne i Zamówień Publicznych,
  4. Referat Kadr i Płac,
  5. Inspektor Ochrony Danych,
  6. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
  7. Urząd Stanu Cywilnego,
  8. Straż Miejska,
  9. Pion Ochrony.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jędrośka
email: kjedroska@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537402 fax: 32 4537410
, w dniu:  01‑05‑2009 00:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  01‑05‑2009 00:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2019 13:33:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie