RODO monitoring wizyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, że teren budynku Urzędu Miasta Rydułtowy jest monitorowany za pośrednictwem kamer przemysłowych na obszarze parteru i I piętra oraz od strony zewnętrznej budynku na obszarze wejścia od parkingu i terenie przy agregatach.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44- 280 Rydułtowy, nr telefonu: 32 45 37 411, e-mail: um@rydultowy.pl.

  2. Burmistrz Miasta Rydułtowy wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: 32 45 37 480 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@rydultowy.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą celem zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Urząd Miasta Rydułtowy, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia na podstawie art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo fizyczne Urzędu oraz podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu wizyjnego.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 30 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

  6. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Duda
email: iduda@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537478
, w dniu:  07‑05‑2021 12:06:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Duda
email: iduda@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537478
, w dniu:  07‑05‑2021 12:06:57
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2021 13:24:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie