RODO - dotyczy wizerunku


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania wizerunku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy. Kontakt e-mail: um@rydultowy.pl lub tel. 32 45 37 411.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rydultowy.pl lub telefonicznie pod numerem 32 45 37 480.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane celem promocji Miasta Rydułtowy.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia RODO

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

7. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do swoich danych, sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji wskazanego celu.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Duda
email: iduda@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537478
, w dniu:  14‑03‑2022 11:45:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Duda
email: iduda@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537478
, w dniu:  14‑03‑2022 11:45:45
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2022 11:50:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie